Årsavslutning og disponering av mindreforbruk

Les svar fra KRD til Indre Helgeland kommunerevisjon ang. disponering av regnskapsmessig mindreforbruk.


Publisert: 2. januar 2007
Kategori:
0202.0101.07070707

ANONNSØRER

chevron-downmenu-circlecross-circle