/Kommunal Finanshåndbok

Andre (bank) relaterte tjenester

Det primære med en bankavtale er å sikre en effektiv betalingsformidling og en akseptabel forvaltning av løpende driftslikviditet. Når det brukes ordet ”bankavtale” medfører det nødvendigvis ikke at det bør komme på plass en større, detaljert avtale. Det indikerer imidlertid at en kommune bør ha en hovedbankforbindelse hvor driftskontiene er samlet og hvor det er tilgang til moderne betalingsformidlingsverktøy.


0606.0202.15151515
Publisert: 0606.0202.15151515
Kategori:

Andre tjenester kan tas med etter behov, men med en nødvendig forståelse om at for mange atskilte områder tatt med i samme anbudsrunde, kan komplisere prosessen og eventuelt hemme konkurransen:

 • Cash management – likviditetsbudsjett - likviditetsforvaltningo Eiendomsforvaltning
 • Forvaltning av biler og maskiner
 • Prosjektfinansiering - prosjektkalkulering
 • Regnskapsførsel - inkasso
 • Elektronisk signatur / tilgang til ID autorisasjonssystemer
 • Forvaltning av videreutlån

Dersom kommunen velger å sette bort forvaltningen av videreutlån, innebærer dette at en ekstern aktør på vegne av kommunen forvalter innvilgede, løpende lån samt nye lån i avtaleperioden.

Inn under slik forvaltning hører ofte:

 • utfylle lånedokumenter
 • innhente nødvendige underskrifter
 • etablere forutsatt sikkerhet
 • tinglysning
 • utbetale lånene
 • oppbevare alle låne- og sikkerhetsdokumenter
 • igangsette eventuelle innfordringstiltak (inkassovirksomhet)
 • iverksette tiltak etter gjeldsordningsloven
 • langtidsovervåke krav
 • foreta løpende endringer i rentevilkår slik at kommunens lån følger de vilkår som til enhver tid er vedtatt av Stortinget
 • produsere og oversende rapporter for kommunens egen oppfølging av utlånte midler
 • produsere og oversende oppgaver til debitor og Skattedirektoratet

Tilbake

ANONNSØRER

chevron-downmenu-circlecross-circle