Til innhold

Aktivering av nye fylkesveier i fylkeskommunenes regnskap - oppdatering

I etterkant av uttalelsen av 17.12.2010 om aktivering av nye fylkesveier i fylkeskommunenes regnskaper, har GKRS blitt kjent med at det i tilknytning til enkelte av de veiene som ble overdratt forelå forskotteringer både fra andre og fra fylkeskommunene selv. Fagkomiteen i GKRS har derfor sett det som nødvendig å presisere at de veiene dette gjelder skal aktiveres tilsvarende gjenstående tilbakebetalingsforpliktelse, siden dette i realiteten representerer en anskaffelseskost for fylkeskommunene ved overtakelsen av veiene.


Publisert: 25. januar 2011
Kategori:
2525.0101.11111111

ANONNSØRER

chevron-down