Til innhold

2 nye notater fra GKRS

Foreningen for god kommunal regnskapsskikk har sendt ut notatene "Notat – Digitale løsninger og avgrensning mellom drift og investering" og "Notat – Dekomponering av anleggsmidler".

Publisert: 4. mai 2023
Kategori:
0404.0505.23232323

Les notatene:

I forbindelse med fastsettelsen av notatet, ble det også vedtatt noen mindre endringer i KRS nr. 1 Klassifisering av anleggsmidler, omløpsmidler, langsiktig og kortsiktig gjeld og KRS nr. 4 Avgrensningen mellom driftsregnskapet og investeringsregnskapet. Du finner de oppdaterte standardene her:


ANONNSØRER

chevron-down