Til innhold

Rundskriv H-3/22 Beregningsforutsetninger for pensjonskostnadene regnskapsåret 2023 

Departementet har fastsatt følgende forutsetninger for beregning av pensjonskostnadene for regnskapsåret 2023, jf. Forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner § 3-6.


Publisert: 10. juni 2022
Kategori:
1010.0606.22222222

ANONNSØRER

chevron-down